Carlos Alvarez Fernandez

Dyrektor Generalny, Intermalta

Carlos Alvarez Fernandez

Carlos Alvarez posiada tytuł magistra inżynierii rolniczej uzyskany na Uniwersytecie w Cordobie (Hiszpania) oraz tytuł magistra zarządzania biznesem z IESE Business School. Ukończył także szkołę biznesową INSEAD Business School w Fontainebleau we Francji, gdzie otrzymał dyplom w zakresie przywództwa i zarządzania.

Carlos Alvarez pracował głównie w Limagrain Iberica, zajmując tam po kolei kilka stanowisk. W 2010 r. został mianowany Dyrektorem Generalnym Limagrain Iberica. Uczestniczył w integracji zespołów i przedsiębiorstw po dwóch fuzjach i przejęciach. Kierował firmą mając na celu przekształcenie jej w lidera na hiszpańskim rynku rolnym. Działał również w kilku organizacjach zawodowych, takich jak Anove, hiszpańskie stowarzyszenie hodowców.

W styczniu 2018 r. Carlos Alvarez został mianowany Dyrektorem Generalnym przedsiębiorstwa Intermalta, niekwestionowanego lidera na rynku hiszpańskim, posiadającego trzy zakłady produkcyjne.

Jego główne misje to: wspieranie rozwoju rynku piwowarskiego poprzez zwiększanie zdolności produkcyjnych, śledzenie ciągłych procesów doskonalenia, nawiązywanie długotrwałych relacji z producentami jęczmienia oraz zbliżanie zespołów i organizacji.

Jego biuro mieści się w słodowni w San Adrián, w regionie Nawarry, Hiszpania.