Group Leadership Team

Do Group Leadership Team należą członkowie Komisji Wykonawczej oraz kadra kierownicza lokalnych jednostek firmy. Jej rolą jest ustalanie strategii rozłożonej na poszczególne oddziały grupy. Pracuje także nad optymalizacją procesu dzielenia się doświadczeniami na skalę grupy. W tym celu GLT wdrożył i rozwija inicjatywy przekrojowe wewnątrz grupy.

Komisja Wykonawcza

Komisja Wykonawcza jest gwarantem strategii długoterminowych oraz globalnej tożsamosci grupy Malteurop. Jej zakres odpowiedzialności obejmuje waloryzację korzyści z bycia grupą: spójność wizji oraz strategii, solidne podstawy finansowe, zarządzaniem ryzykiem, umiejętność zaoferowania klientom wyjątkowego porozumienia oraz strategicznego wsparcia, międzynarodowy wizerunek oraz rozpoznawalność, organizacja zasobów ludzkich, definiowanie i harmonizacja dobrych praktyk. Komisja Wykonawcza jest gwarantem wartości grupy Malteurop, jej tożsamości oraz kultury wyników.

Oddziały lokalne

Oddziały lokalne ponoszą odpowiedzialność za podnoszenie wydajności, sukces oraz trwałość i ciągłość ich działań w dłuższej perspektywie. W praktyce realizacja tych założeń odbywa się przede wszystkim lokalnie. Z ekonomicznego punktu widzenia produkty nie mogą być transportowane na długich dystansach. Klienci-browarnicy przykładają wielką wagę do bliskiego sąsiedztwa dostawców. Malteurop również za jedną z najważniejszych kwestii uważa bliskość źródeł zaopatrzenia w jęczmień. Ważna część know-how grupy pochodzi z doświadczeń rozwijanych lokalnie. Grupa popiera więc dynamiczne działania oddziałów. Te ostatnie posiadają uprawnienia wystarczające do szybkiego podejmowania decyzji dotyczących lokalnych wyzwań. Oddziały lokalne są gwarantami codziennego zadowolenia klientów.