Olivier Parent

Dyrektor Generalny Grupy
Członek Komisji Wykonawczej

Olivier Parent

Olivier uzyskał w 1986 roku tytuł inżyniera École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM). Rozpoczął swoją karierę w firmie Unilever ze stopniowym zwiększaniem odpowiedzialności w działach Nowych konstrukcji, Produkcji oraz Łańcuchu Dostaw we Francji i w Brukseli w latach od 1988 do 1995. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Fabryki w Wietnamie od 1995 do 1998 roku oraz od 1998 do 2003 pracował jako Dyrektor ds. Przemysłu we Francji, a później w Europie Południowej.

Olivier dołączył do Grupy Vivescia w 2003 roku jako Dyrektor Działu Operacyjno - Rolnego, a następnie został Prezesem Agriliance, oddziału transportowego grupy Vivescia. W 2012 roku Olivier objął stanowisko Dyrektora Generalnego Chamtor, oddziału Vivescia Industries, specjalizującego się w produkcji glukozy. Funkcję tę pełnił przez prawie 5 lat.

W lipcu 2017 roku Olivier został mianowany Dyrektorem Generalnym Grupy Malteurop, jednej z najważniejszych spółek zależnych Vivescia Industries.