Romain Chiron

Dyrektor ds. Zaopatrzenia Grupy

Romain Chiron

Po ukończeniu Wyższej Szkoły Rolniczej Purpan w Tuluzie, w 2002 r. Romain rozpoczął karierę zawodową jako handlowiec w firmie Champagne Céréales. Dwa lata później odpowiadał za wprowadzenie na rynek roślin oleistych i zarządzanie pozycją produktów pochodnych w imieniu spółdzielni. W 2007 r. objął stanowisko kierownicze w Cerecom France, spółce handlowej należącej do Champagne Céréales, w której zajmował się wykorzystywaniem produktów pochodnych do zarządzania ryzykiem cenowym, a także sprzedażą rzepaku.

W 2007 r. uzyskał dyplom Executive Master w dziedzinie finansów przedsiębiorstwa i rynków kapitałowych w Sciences Po w Paryżu.

Po powstaniu grupy Vivescia w 2012 r. Cerecom France przekształciła się w Vivescia Marchés. Romain odpowiadał wówczas za rozwój spółki Vivescia Marchés, która zapewnia wyłączny dostęp do rynków finansowych surowców i proponuje rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem cenowym we wszystkich spółkach grupy Vivescia.

W lipcu 2014 r. Romain rozpoczął pracę w Malteurop. Do jego obowiązków należy zarządzanie globalnym pozycjonowaniem jęczmienia oraz rozwój i wdrożenie strategii i najlepszych praktyk w dziedzinie zaopatrzenia w grupie Malteurop.