Zhenglong Yang

Dyrektor Generalny w Chinach

Zhenglong Yang

Zhenglong Yang posiada dyplom MBA i jest znanym ekspertem w dziedzinie chińskiego przemysłu słodowniczego. Jest dyrektorem Chińskiego Stowarzyszenia Słodowników (China Malting Association) oraz Chińskiego Stowarzyszenia Przetwórców Produktów Rolnych (China Agricultural Product Process Association). Od 20 lat pracuje w branży słodowniczej, w tym 10 lat w chińskich oddziałach Malteurop.

Zaczynając od funkcji operatora, porzez kierowcę i technika doszedł do stanowiska szefa produkcji w Malteurop Baoding Malting Co., gdzie regularnie zdobywał wraz z pracownikami tytuł “najlepszego zespołu zarządzania jakością” w prowincji Jiangsu.

Pod koniec 2005 roku, Zhenglong został mianowany Dyrektorem Generalnym Malteurop Baoding Malting Co. Ożywiany duchem walki, wprowadził innowacje zarówno w zakresie zarządzania jak i techniki. Misją Zhenglonga jest dalsze utrwalanie pozycji lidera Malteurop w branży produkcji słodów specjalnych. Jego priorytetem jest wprowadzenie firmy w grono najlepszych słodowni Chin.