Malteurop na świecie

Grupa Malteurop posiada 27 oddziały przemysłowe w 13 krajach. Międzynarodowa lokalizacja oddziałów odpowiada podwójnej logice:

  • wola bycia obecnym na rynkach słodu i piwa najważniejszych w zakresie rozmiaru, dynamiki wzrostu oraz potencjału;
  • wybór regionów, gdzie istnieje silny potencjał rozwojowy uprawy oraz sieci dostawców jęczmienia browarnego.

Starając się utrzymując ciągły wzrost nieco powyżej poziomu wzrostu rynku, Malteurop wciąż inwestował w odnawianie narzędzi produkcji, których średnia wydajność jednostkowa wynosi obecnie 90 000 ton słodu.

Ponad 30% parku maszynowego liczy sobie mniej niż 10 lat. Projekty i budowa ponad jednej trzeciej spośród istniejących fabryk grupy były prowadzone w ramach firmy przez zespoły inżynierów Malteurop.

Całokształt narzędzi przemysłowych odpowiada wymogom podyktowanym potrzebą elastyczności: pozwala się dostosować do surowców, warunków lokalnych oraz oczekiwań firm piwowarskich.