Doskonalenie procesu przemysłowego

Malteurop posiada międzynarodową Dyrekcję Techniczną, której celem jest optymalizacja procesu przemysłowego na dwóch poziomach, samego procesu słodowania oraz koncepcji i prac remontowych w słodowniach.

Słodowanie

Optymalizacja procesów przemysłowych polega na:

 • podnoszeniu wydajności surowca (stosunek jęczmienia do słodu),
 • zmniejszeniu kosztów produkcji (skrócenie cyklu produkcji, większe partie jęczmienia przetwarzane naraz, obniżenie zużycia energii),
 • poprawa parametrów słodu w trakcie warzenia piwa (filtrowalność, fermentowalność, smak i stałość, homogeniczność).

W oparciu o doświadczenia nabyte w codziennej pracy naszych słodowni oraz w trakcie budowie fabryk, wprowadzamy innowacje w dziedzinach:

 • higieny,
 • termiki,
 • sterowania procesami produkcyjnymi.

Słodownie

W trakcie swego międzynarodowego rozwoju, Malteurop budował i eksploatował słodownie w bardzo różnych warunkach. Na bazie tych doświadczeń, grupa wypracowała obszerny know-how w zakresie projektowania i remontowania słodowni dzięki dogłebnej znajomości kluczowych dla tego przemysłu dziedzin nauki:

 • termodynamiki,
 • mechaniki płynów,
 • energetyki,
 • automatyki,
 • kinetyki transferu.

Poza aspektami inżynieryjnymi, Malteurop zapewnia szczególny rodzaj wiedzy eksperckiej w zakresie dostosowania słodowni do lokalnych ograniczeń rynku:

 • warunki klimatyczne,
 • dostępność zasobów energetycznych,
 • dostępne technologie budowlane,
 • poziom kwalifikacji zasobów ludzkich,
 • zarządzanie stałym dopływem surowca.