Jakość: surowiec nadzorowany od pola uprawnego do browaru

Od pola uprawnego do słodu

Słód oraz jego produkty uboczne są wykorzystywane w przemyśle spożywczym oraz w produkcji pasz. Z tego względu ważny jest nadzór nad wszystkimi etapami produkcji, aby zagwarantować bezpieczną sprzedaż produktów uzyskiwanych w ich wyniku.

W związku z ambicją firmy Malteurop, aby pozostać niekontestowanym liderem przemysłu słodowniczego, polityka jakości grupy opiera się na dążeniu do zapewnienia doskonałości w 4 dziedzinach:

  • poznać potrzeby klientów, aby tym lepiej je zaspokajać i uprzedzać ich rozwój;
  • w pełni kontrolować surowce, aby móc produkować słód zgodny z wymaganiami konsumentów piwa;
  • doskonalić narzędzia oraz procesy produkcyjne, aby zagwarantować stałą wysoką jakość przy rozsądnych kosztach;
  • szkolić i rozwijać kompetencje pracowników, będących najważniejszymi aktorami sukcesu naszej polityki jakości.

Z racji swej wewnętrznej organizacji, lokalizacji swych fabryk oraz obecności na światowym rynku słodu, grupa Malteurop dysponuje środkami pozwalającymi nam respektować przepisy krajów, w których odbywa się produkcja, krajów konsumenckich oraz prawo unijne, jak również sprostać rosnącym wymaganiom ze strony firm piwowarskich. Tak więc zakłady produkcyjne we Francji posiadają certyfikat GMP (Good Manufacturing Practice), niemieckie - QS (Quality and Safety), zaś hiszpańskie ISO14000, a oprócz tego certyfikaty ISO 9001 dla fabryk francuskich, portugalskiej, niemieckich oraz polskiej.

Kupowane surowce są obiektem drobiazgowej selekcji (odmiana, ścieżka upraw, miejsce magazynowania) oraz kontroli parametrów technologicznych i sanitarnych. Dzięki temu do fabryk trafiają wyłącznie starannie dobrane surowce. Ponadto wprowadzona już w niektórych krajach ścieżka identyfikowalności pozwala kontrolować partie jęczmienia od jednostki magazynującej przy dostawach krótkoterminowych aż do rolnika-hodowcy.

We Francji rolnicy dzielą się wszystkimi informacjami związanymi z uprawą jęczmienia browarnego poprzez internetową bazę danych. Pozwala to połączyć wyniki ze ścieżkami upraw i dzięki wieloletniej obserwacji ustalić optymalny sposób stosowania odżywek. Identyfikowalność pozwala ustalić nawet pole, z którego pochodzi partia słodu przy założeniu, że jedna partia słodu może pochodzić z 500 różnych pól. W globalnym kontekście wzrastającego uwrażliwiania na kwestie zarządzania ryzykiem możliwość prześledzenia pochodzenia produktu aż do numeru pola, z którego pochodził surowiec, jest cenną wartością w branży rolno-spożywczej.

Od słodu do browaru

W zakresie wymogów HACCP ustalono punkty krytyczne wszystkich fabryk należących do Malteurop. Stałe rejestrowanie parametrów produkcji pozwala nadzorować te punkty i dzięki temu zagwarantować zdatność do spożycia naszych produktów.

W Niemczech wszystkie wyniki badań sanitarnych słodowni w Langerringen są w pełni dostępne dla klientów w czasie realnym poprzez nasz serwis internetowy. W tej samej fabryce system automatycznego pobierania parametrów pozwala na doskonalszy nadzór nad procesami produkcji w czasie realnym.

W naszych słodowniach przy każdej dostawie surowca lub wysyłce produktów gotowych odbywa się pobieranie próbek, które następnie są zachowywane do ewentualnego przyszłego użytku.

Słodownie grupy są regularnie poddawane audytom i otrzymują homologację ze strony naszych klientów - firm piwowarskich.

Działając w ramach stowarzyszeń zawodowych Malteurs de France i Euromalt, Malteurop uczestniczy w sieci kontroli i dzięki temu może aktualizować ciąg produkcyjny i dostosowywać go do nowych zagrożeń.

Certyfikaty i projekty

Wyjąwszy kwestie związane z bezpieczeństwem żywności, Malteurop posiada również certyfikat ISO9000 w zakresie ogólnej poprawy stopnia zadowolenia klienta. Ta polityka, dostosowana indywidualnie w zależności od poszczególnych krajów i struktur, pozwala regularnie definiować działania prowadzące do stałego podnoszenia poziomu zadowolenia klientów w zgodzie z ich potrzebami.

W ramach stałego doskonalenia Malteurop regularnie rozwija nowe projekty takie jak:

  • czyszczenie ziaren jęczmienia na mokro dla podniesienia poziomu higieny;
  • nowa metoda kontroli dla zwiększenia prędkości uzyskiwania wyników;
  • prognozowanie funkcjonalności słodu w warzelni.