Jęczmienie browarne

W świecie istnieje wiele setek odmian jęczmienia browarnego, dostosowanych do warunków lokalnych.

Jęczmień browarny ozimy (dwurzędowy/sześciorzędowy) jest uprawiany głównie w Europie Zachodniej (GB/F), przy czym Francja specjalizuje się szczególnie w jęczmieniu ozimym sześciorzędowym. Liczba odmian typu ozimego jest więc ograniczona w stosunku do odmian jarych, rozwijanych w całym świecie przy dostosowaniu technologii uprawy oraz jakości zboża do warunków lokalnych.

Jęczmień browarny, jako „wysoka technologia wśród zbóż”, wymaga szczególnej uwagi już od czasu przed wysiewem do chwili złożenia ziarna do magazynu.

W obliczu wymogów związanych z ciągiem produkcyjnym, rolnik musi spełniać szereg warunków stawianych przez odbiorcę. Po wybraniu danej odmiany jęczmienia browarnego, warunki wysiewu są czynnikiem decydującym o prawidłowej implantacji roślin. Następnie konieczne jest właściwe zarządzanie nawożeniem azotowym, od którego zależy zawartość protein, będąca kluczowym parametrem dla browarnika. Zbiory powinny odbywać się po osiągnięciu przez zboże pełnej dojrzałości fizjologicznej, a po ich przeprowadzeniu należy starannie unikać mieszania się różnych odmian w trakcie transportu oraz magazynowania.

Uprawa

Jęczmienie jare są stosunkowo wrażliwe na przymrozki w czasie kiełkowania, podczas gdy jęczmienie ozime - przed krzewieniem się i wiosną, kiedy to niskie temperatury są w stanie spowodować jałowość kłosów. Spośród różnych rodzajów zbóż, jęczmienie są najbardziej czułe na nadmiar wody, wywołujący deficyt tlenu na poziomie gleby, co niekorzystnie odbija się na wzroście upraw. Jęczmienie są także bardzo podatne na wysokie temperatury na etapie wypełniania się ziaren (przegrzewanie), wpływając na rozmiar ziaren. Warunki klimatyczne podczas cyklu wegetacyjnego jęczmienia mają decydujący wpływ na kiełkowanie ziaren przed zbiorem.

Jęczmienie jare mają stosunkowo krótki cykl wegetacyjny, i w porównaniu z innymi zbożami cechują się najmniejszym zapotrzebowaniem na nakłady (nawozy, odżywki).

Nowe odmiany

Potrzeba około 10 lat, aby wyhodować nową odmianę browarnego jęczmienia ozimego, i od 5 do 7 w przypadku browarnego jęczmienia jarego.