Od jęczmienia do słodu

Jęczmień jest szczególnie dobrze dostosowany do operacji słodowania i doskonale odpowiada oczekiwaniom firm piwowarskich. W trakcie poszczególnych etapów produkcji słodu i piwa jest w stanie szybko syntetyzować i aktywować kompleks enzymatyczny. Niektóre z tych enzymów są niezbędne w procesie scukrzania skrobi, a w dalszej konsekwencji, już w browarze, do przetwarzania brzeczki w alkohol. W tej fazie umiarkowana zawartość protein w jęczmieniu pozwala dostarczyć pożywki drożdżom, jednocześnie ograniczając pojawianie się zmętnień w piwie.

Cienkie plewy, charakterystyczne dla ziarna jęczmienia, są po rozdrobnieniu słodu źródłem wysłodzin, przez które jest filtrowana brzeczka w celu oddzielenia części nierozpuszczalnych.

Nawet jeżeli słód jest produkowany głównie na bazie jęczmienia, można też w procesie słodowania używać innych zbóż (pszenica, sorgo, gryka, żyto) w zależności od dostępności surowców produkcyjnych w różnych krajach. Słód pszenny jest używany głównie do produkcji piw białych (Weiβenbier w Niemczech)

Magazynowanie

Po zbiorach jęczmienia, przeprowadzanych po osiągnięciu przez roślinę pełnej dojrzałości fizjologicznej (wilgotność < 14,5 %), ziarno powinno być składowane w taki sposób, aby utrzymać jego zadowalającą jakość sanitarną i technologiczną. W tym celu jęczmień browarny powinien być składowany w konstrukcjach czystych i szczelnych, wyposażonych w wentylację pozwalającą na sukcesywne chłodzenie warstw ziarna, chroniąc je w ten sposób przed namnażaniem się insektów, rozwojem mikroflory oraz utrzymaniem zdolności do kiełkowania.