Nowa wartość dodana: zarządzanie ryzykiem

Aby móc zaproponować swym klientom nowe zyski w zakresie wartości dodanej, Malteurop włącza kompetencje niematerialne w proces zarządzania ryzykiem. Malteurop zapewnia zarządzanie różnymi typami ryzyka: przemysłowym, przerw w dostawcach surowców, a także finansowym związanym ze wahaniami cen jęczmienia browarnego.

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Ceny jęczmienia browarnego ulegają silnym wahaniom. Aby zminimalizować ryzyko finansowe związane z rosnącą zmiennością notowań zbóż, w szczególności jęczmienia browarnego, oraz dać klientom wgląd w wahania cen surowca, Malteurop proponuje im różnego typu kontraktualizację cen (jęczmień i pszenica), a także planuje opracować narzędzia pokrycia pozycji.

Aby zapobiegać ryzyku cenowemu, Malteurop proponuje browarom i destylarniom różne rozwiązania, dostosowane do warunków rynkowych i konkretnych potrzeb klienta. Dzięki tym rozwiązaniom można zagwarantować klientom Malterop średnią cenę na przestrzeni roku lub cenę maksymalną, lub też zapewnić kontrolę nad wahaniami cen w ciągu roku.

Dzięki temu klienci korzystają z niskich cen i nie dotyka ich ryzyko związane ze zwyżkami cenowymi – jest to dla nich ważny atut konkurencyjny.

Działanie tych programów gwarancyjnych obejmuje dłuższe okresy. Jest oparte na umowach długoterminowych – zawieranych z naszymi klientami na okres od 3 do 5 lat.

Zarządzanie ryzykami związanymi z ofertą

Aby zminimalizować ryzyko przerw w zaopatrzeniu w surowce, Malteurop zaopatruje się bezpośrednio raczej u producentów rolnych niż u pośredników, co pozwala:

  • dobrać uprawy, które najlepiej odpowiadają warunkom finansowym naszych klientów;
  • uzgodnić u źródła niezbędną ilość oraz jakość surowca, a także zapewnić sobie dostęp do zróżnicowanych źródeł zaopatrzenia - obecnie 85% naszych dostaw jęczmienia pochodzi z programów zaopatrzenia rozwijanych przez grupę;
  • uzyskać najlepsze koszty, jednocześnie nawiązując głęboką współpracę z rolnikami.

Zarządzanie ryzykiem przemysłowym

Aby móc sprostać ryzyku utraty wydajności lub skokowego wzrostu popytu, Malteurop dysponuje rozwiązaniami zastępczymi, a to dzięki sieci przemysłowej złożonej ze słodowni firmy.

Malteurop radzi sobie dobrze z ryzykiem tego typu dzięki działalności prowadzonej na całym świecie – umożliwia to grupie organizowanie dostaw dla firm międzynarodowych, wszędzie, gdzie klienci ci potrzebują tych dostaw.

Na tym właśnie polega przekrojowa elastyczność geograficzna działalności Malteurop. Grupa oferuje możliwość dostarczania zamówionej ilości produktów do miejsca zapotrzebowania i szybkiego ich tam wykorzystania. Oznacza to, że można zamówić dostawę w dowolne miejsce na świecie. Zaleta tego rozwiązania dla klienta polega na tym, że może otrzymać dostawę tam, gdzie w danej chwili istnieje na to popyt, niezależnie od tego, gdzie to jest.