Sześć kluczowych dziedzin umożliwiających kontrolę sektora zaopatrzenia

Firma Malteurop, dzięki swojemu doświadczeniu i międzynarodowemu zasięgowi działalności, zdobyła prawdziwą wiedzę fachową w całym sektorze jęczmienia browarnego oraz zbudowała kompletne i dynamiczne podejście we wszystkich aspektach zaopatrzenia i zakupu jęczmienia.

Aby zoptymalizować sektor, odpowiedzieć na potrzeby klientów i wspierać ich w rozwoju międzynarodowym dzięki rozwiązaniom dostosowanym do różnych sytuacji regionalnych, Malteurop wykorzystuje swoje kompetencje w kluczowych dziedzinach sektora:

  • doborze i opracowywaniu odmian;
  • produkcji materiału siewnego;
  • relacjach z rolnikami;
  • zbiorze i magazynowaniu;
  • łańcuchu logistycznym;
  • ustalaniu cen.

Dobór i opracowywanie odmian jęczmienia browarnego

Działy techniczne firmy Malteurop opracowują odmiany, aby odpowiedzieć jednocześnie na oczekiwania browarników i rolników. Oczekiwania browarników są coraz wyższe — wyższe ekstrakty, poziomy enzymów i FAN dostosowane do coraz bardziej odmiennych typów piwa. Rolnicy oczekują plonów, które pozwolą im uzyskać dochód podobny lub wyższy niż dochód z innych upraw, oraz odmian o wysokim poziomie kalibracji i stabilnej zawartości białka.

Dobór odmian

Malteurop ma swój własny program krzyżowania i tworzy własne odmiany w departamencie badań i innowacji. W doborze odmian wykorzystujemy obecność geograficzną grupy na obydwu półkulach, ponieważ posiadamy zakład badań naukowych w Irwell w Nowej Zelandii oraz światową sieć testów, dzięki której możemy wypróbować odmiany uzyskane z programów badawczych. Malteurop współpracuje z wieloma uniwersyteckimi instytutami badawczymi w Ameryce Północnej i w Australii, przez co współpraca obejmuje podstawowe strefy produkcji jęczmienia na świecie.

Opracowywanie odmian

Aby móc oferować najlepsze odmiany, grupa utrzymuje uprzywilejowane relacje ze światowymi hodowcami, zwłaszcza z firmą Secobra, która jest światowym liderem doboru odmian i produkcji materiału siewnego. Malteurop jest jej akcjonariuszem. Najlepsze odmiany są testowane w lokalnych sieciach testowych Malteurop, aby sprawdzić ich możliwości dostosowania się do warunków glebowych i klimatycznych każdego regionu, w którym grupa jest obecna. W tym celu Malteurop zatrudnia zespół wyspecjalizowanych agronomów w każdym kraju.

Produkcja materiału siewnego jęczmienia browarnego

Z materiału siewnego pierwszej generacji Malteurop jest w stanie rozmnożyć materiał siewny na dużą skalę, dzięki sieciom rolników zajmujących się rozmnażaniem materiału siewnego oraz własnym stacjom materiału siewnego (trzy na dwóch półkulach). Malteurop może w ten sposób dostarczyć certyfikowany materiał siewny, który gwarantuje czystość odmianową, jakość i identyfikowalność produkcji jęczmienia.

Oparta na zaufaniu relacja z rolnikami i producentami jęczmienia

Relacja z rolnikami stanowi podstawę bezpieczeństwa i jakości dostaw jęczmienia.

Grupa Malteurop zdecydowanie wyróżnia się w tym względzie: została założona przez rolników, jej akcjonariuszami są spółdzielnie rolne wywodzące się z różnych środowisk rolniczych w północno-wschodniej Francji, gdzie występują duże tereny uprawy zbóż.

Malteurop od początku działalności utrzymuje bezpośrednie i pogłębione relacje z producentami jęczmienia i z tego względu ma uprzywilejowany dostęp do surowca. Grupa wykorzystuje doświadczenie producentów i ich znajomość gleby, a także wiedzę agronomiczną oraz działalność w zakresie badań i rozwoju swoich akcjonariuszy. Oto atuty potrzebne do uprawy bardzo technicznego zboża jakim jest jęczmień browarny, z których ostatecznie korzystają browarnicy będący klientami Malteurop.

Aby umocnić tę relację, w zależności od sytuacji lokalnej, Malteurop zawiera z rolnikami umowy o dostawy jęczmienia i wprowadza wsparcie agronomiczne dostosowane do każdych warunków glebowych i klimatycznych.

Malteurop wspiera rolników, albo bezpośrednio, przez oddelegowane zespoły agronomiczne, jak na przykład na Ukrainie, albo za pośrednictwem spółdzielni akcjonariuszy, jak we Francji i w Hiszpanii, aby doradzać producentom w kwestii wyboru odmian i sposobów uprawy.

Zbiór i magazynowanie jęczmienia

Malteurop ściśle współpracuje z podmiotami magazynującymi, spółdzielniami i rolnikami, aby zagwarantować jakość magazynowania zbiorów, zachować jakość ziarna i zapewnić dobre warunki udostępniania surowca.

W krajach, w których sektor jest słabo zorganizowany lub nieistniejący, Malteurop organizuje magazynowanie lub gromadzi różne zbiory we własnych silosach i magazynuje je, gwarantując najlepsze warunki przechowywania, aby chronić cały potencjał ziarna. Takie rozwiązanie funkcjonuje na przykład na Ukrainie i w Rosji, gdzie ziarno jest kalibrowane, myte, ewentualnie suszone i magazynowane, aby zachować jego jakość browarną aż do słodowania.

Zarządzanie łańcuchem logistycznym i transportem

Dzięki specjalnemu zespołowi, obecnemu w najważniejszych strefach, w których grupa prowadzi działalność, i koordynacji centralnej Malteurop może zarządzać międzynarodowym łańcuchem logistycznym jęczmienia i słodu oraz zapewnić najlepszy wybór logistyczny, jeżeli chodzi o drogę, sposób transportu lub wybór przewoźników.

Obecność Malteurop w różnych częściach świata pozwala, w przypadku trudności produkcyjnych w danym roku i regionie, zastosować alternatywne rozwiązania w słodowniach grupy i u klientów browarników, poprzez organizację transportu jęczmienia browarnego i słodu z jednego regionu do innego.

Zarządzanie ryzykiem cenowym w przypadku jęczmienia browarnego

Wahania cen w ostatnich latach zyskały charakter strukturalny. Związany z tym brak pewności co do cen może mieć negatywny wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw z branży.

Malteurop posiada niezbędne kompetencje, aby zapewnić skuteczne zarządzanie ryzykiem cenowym i chronić się przed negatywnymi skutkami wahań cen, a jednocześnie umie wykorzystać szanse, jakie w ten sposób powstają na rynku. Grupa proponuje zatem browarnikom i rolnikom innowacyjne formuły cenowe. Pozwalają one wyznaczyć cenę oraz zaproponować widoczność i bezpieczeństwo, a jednocześnie wykorzystać sprzyjające scenariusze rynkowe.

Stawką w branży jest utrzymanie upraw jęczmienia browarnego i wyników podmiotów gospodarczych. Przyczyniają się do tego długoterminowe kontrakty i dynamiczne rozwiązania w zakresie zarządzania cenami, które Malteurop proponuje.