Kompletne podejście do zaopatrzenia oparte na umiejętności dostosowania się

Kompletne podejście w obszarze zaopatrzenia w jęczmień browarny musi uwzględniać sześć kluczowych dziedzin — co wiąże się z dobrą znajomością i wcześniejszą pogłębioną analizą kontekstu lokalnego — i opierać się na pragmatycznych, różnorodnych rozwiązaniach, w zależności od sytuacji regionalnej i potrzeb klientów.

Ostatecznie Malteurop nie stosuje jednego branżowego modelu zaopatrzenia, lecz różne modele pochodzenia i dostaw jęczmienia browarnego, modele, które można dostosować i zmienić w zależności od potrzeb rynków i browarników.

Modele stosowane przez Malteurop sprzyjają — tam, gdzie to możliwe — waloryzacji zasobów lokalnych i bezpośrednim relacjom z rolnikami, w długoterminowej perspektywie.

W regionach, w których produkcja odpowiedniego jęczmienia jest niewielka, Malteurop organizuje i zabezpiecza niezbędne przepływy dostaw, dostosowując się do kontekstu lokalnego i specjalnych potrzeb browarników.