Informacje ogólne

Jako naturalny produkt spożywczy, słód jest uzyskiwany w wyniku przetwarzania ziarna. Najczęściej używa się do tego celu jęczmienia, ale można także wykorzystywać pszenicę jako surowiec do produkcji słodu do piw białych. Słód jest głównym składnikiem w produkcji piwa - obok wody, chmielu oraz drożdży.

Bogata zawartość enzymów pozwala wyzwalać cukry proste oraz aminokwasy ze skrobi i białka. Słód jest zatem źródłem cukru, który zostanie przetworzony w alkohol i dwutlenek węgla w piwie. Nadaje również kolor i wpływa na smak piwa.

Słód jest obecnie używany głównie w browarnictwie do produkcji piwa. Jest również wykorzystywany w gorzelnictwie do produkcji whisky. Może służyć także jako składnik (ekstrakt słodu) w przemyśle spożywczym (pieczywo, batoniki zbożowe, napoje energetyzujące). Z uwagi na potencjał energetyczny oraz enzymatyczny produktu wciąż pojawiają się i będą pojawiać nowe zastosowania.

Do produkcji słodu można używać jęczmienia ozimego lub jarego. W ramach tego samego gatunku wykorzystuje się różne odmiany. Wybór jest warunkowany kryteriami ekonomicznymi, ale zależy także od rodzaju słodu, jaki chcemy otrzymać: zawartości białek nierozpuszczalnych i rozpuszczalnych, barwy etc.

Jęczmień jako surowiec ma silny wpływ na jakość słodu. Jakość zbiorów, warunki klimatyczne, gleba, gatunek, odmiana - wszystko to są czynniki, które wpływają na różnorodność otrzymanych rodzajów słodu.

Najtrudniejszą, lecz i najbardziej interesującą częścią pracy słodownika jest precyzyjne przetwarzanie żywych i z natury zmiennych surowców w różnorodne, lecz ściśle odpowiadające standardom produkty, zgodne z zamówieniami firm piwowarskich.