Rozwój lokalny

Malteurop - globalna strategia, zaangażowanie lokalne

Malteurop prowadzi działalność międzynarodową - ma 24 zakładów produkcyjnych w trzynastu krajach na czterech kontynentach. W związku z tym pojęcie zrównoważonego rozwoju jest dla grupy ścisłe związane ze zrównoważonym rozwojem lokalnych gospodarek. Tak więc grupa za zasadę przyjęła wykorzystywanie lokalnych zasobów obszarów, na których znajdują się jej zakłady. Współpracuje z miejscowymi rolnikami uprawiającymi jęczmień, na miejscu rekrutuje pracowników, kupuje materiały eksploatacyjne i urządzenia przemysłowe.

Ścisła współpraca z rolnikami 

Grupa Malteurop stara się, by jej łańcuch zaopatrzenia był jak najkrótszy. Dlatego właśnie kupuje większość jęczmienia browarniczego bezpośrednio od rolników, z którymi utrzymuje wieloletnie, trwałe stosunki handlowe. Obie strony są bardzo zaangażowane w tę trwałą współpracę, podzielają tę samą wizję i przykładają wagę do długoterminowych zobowiązań: Malteurop pragnie zapewnić sobie trwałe dostawy w odpowiedniej ilości i jakości surowca, rolnicy zyskują dzięki temu stały rynek zbytu i dochody pomimo trudnej sytuacji gospodarczej i problemów występujących na rynku rolnym.

Areał upraw jęczmienia zmniejsza się, z jęczmieniem browarnym konkurują uprawy innych roślin, m.in. kukurydzy i soi, których rynek zbytu (z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt lub biopaliwa) stale rośnie. Malteurop stara się dbać o opłacalność uprawy jęczmienia dla rolników - chodzi o to, by były dla nich działalnością dochodową.

Jęczmień browarniczy jest rośliną wymagającą wysokich umiejętności. W tym samy regionie mogą występować duże różnice w wydajności jego upraw w zależności od know-how rolników. Malteurop prowadzi długoterminową współpracę z rolnikami, zapewniając im monitorowanie i konsultacje o tematyce rolniczej, dotyczących przede wszystkim programów upraw.

Do najważniejszych elementów tej współpracy należą organizowane przez Malteurop testy odmian jęczmienia browarnego na polach testowych w różnych krajach i dzielenie się ich wynikami ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w sektorze, rolnikami i klientami. Dzielenie się informacjami i upowszechnianie dobrych praktyk są integralną częścią działalności wspierającej prawdziwy zrównoważony rozwój.

Zaopatrzenie na rynku lokalnym 

 Słodownie grupy otrzymują ponad 80% jęczmienia browarnego od rolników z okolic zakładów - w ten sposób wspiera się bezpośrednio lokalną produkcję jęczmienia browarnego.

W niektórych krajach, w których zapotrzebowanie na słód jest napędzane przez wzrost rynku piwa, grupa zbudowała nowe słodownie lub zmodernizowała istniejące zakłady. Chodzi o kraje takie jak np. Ukraina czy Stany Zjednoczone, w których Malteurop wspierał rozwój swoich zakładów poprzez tworzenie nowych obszarów upraw. Dlatego właśnie Malteurop uczestniczy w długoterminowym rozwoju tych obszarów rolniczych, pomagając szkolić rolników uprawiających jęczmień browarny, doradzając im i zwiększając ich liczbę poprzez zapewnianie im stałego dochodu.

Integracja z lokalnymi strukturami gospodarczymi i przemysłowymi

Jeśli chodzi o wyposażenie i urządzenia przemysłowe, korzystanie z usług lokalnych dostawców zmniejsza koszty transportu i opóźnienia, a jednocześnie przyczynia się do lokalnego rozwoju gospodarczego.

Pracownicy oddziałów są rekrutowani i szkoleni na miejscu. W obrębie grupy odbywa się regularnie wymiana doświadczeń i umiejętności. Wzajemne wsparcie w strukturach poziomych przedsiębiorstwa, zarówno w zakresie przemysłowym, jak i rolniczym, stanowi część firmowej kultury Malteurop. Dzięki temu oddziały grupy mogą doskonalić swoją działalność w oparciu o zasady niezależnego, przemyślanego rozwoju.