Sanitarne bezpieczeństwo żywnościowe

Słód i ekstrakty słodowe pochodzące głównie z przetwarzania jęczmienia są składnikami stosowanymi w produkcji wielu artykułów żywnościowych spożywanych przez ludzi.

Jako dostawca dla branż przemysłu wytwarzającego produkty żywnościowe i napoje firma Malteurop jest w pełni zaangażowana w zapewnienie bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego, tym bardziej, że jej klienci wytwarzają produkty spożywcze marek sprzedawanych na całym świecie.

Bezpieczeństwo żywności jest kluczowym aspektem zarządzania jakością, który musi być przedmiotem szczególnej kontroli w całym łańcuchu żywnościowym, od produkcji surowców przez rolników po ponowne przetwarzanie słodu i produktów pochodnych w przemyśle spożywczym.

Malteurop jako istotny uczestnik łańcucha żywnościowego związanego ze słodem stosuje systematycznie organizacyjne zasady podejścia Food Safety – i robi to również na etapach poprzedzających sam proces słodowania. Te organizacyjne zasady i procedury składają się na system zarządzania bezpieczeństwem żywności w grupie (Food Safety Management System).

Sanitarne bezpieczeństwo żywnościowe (Food Safety) przed rozpoczęciem procesu słodowania

Przed uprawą jęczmienia i podczas niej, w celu zapewnienia właściwej jakości surowca, Malteurop stosuje rygorystyczne zasady zapewniające wysoką jakość z wykorzystaniem procedur dotyczących również Food Safety.

  1. Umowy zawierane bezpośrednio z rolnikami na długo przed siewem obejmują preferowane odmiany, stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, produkcję jęczmienia zgodnie z najlepszymi praktykami, restrykcyjną listę środków ochrony roślin i identyfikowalność opartą na rejestrowaniu danych.
  2. Barometr jęczmienia firmy Malteurop (Malteurop Barley Barometer) jest systemem globalnego monitoringu rozwoju roślin w ich okresie wegetacji. Na 6 miesięcy przez zbiorami co miesiąc przeprowadza się analizę podsumowującą warunków klimatycznych i sanitarnych.
  3. Tuż po zbiorze plonów i w ciągu następnych 2-3 miesięcy system monitorowania upraw firmy Malteurop (Malteurop Crop Monitoring System) umożliwia uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o jakości i bezpieczeństwie żywnościowym, a także o ich zmianach. Poprzez pobieranie setek próbek jęczmienia z wielu regionów, z których pochodzi zaopatrzenie, Malteurop sprawdza regularnie obedność mykotoskyn, ewentualnych śladów lub resztkowej zawartości metali ciężkich oraz środków ochrony roślin. Na podstawie tych wyników Malteurop może wybierać najlepsze regiony, aby zapewnić optymalne warunki bezpieczeństwa swoich dostaw.

W chwili zakupu jęczmienia słodowego system wstępnej homologacji firmy Malteurop obejmuje dodatkowy etap pobierania próbek i analiz umożliwiających potwierdzania zamówień i odpowiednich ilości.

Food Safety w procesie słodowania

Dostarczanie jęczmienia jest krytycznym punktem kontroli Food Safety. Każdy zakład Malteurop ma jasno sformułowaną procedurę kontroli dostaw i odbioru. Próbki są pobierane bezpośrednio z ciężarówek z całej objętości ładunku.

Podczas trwającego około dziesięciu dni procesu słodowania, a także przed nim i po nim przeprowadzamy w fabryce 13 analiz w celu pomiaru około 70 parametrów jęczmienia i słodu oraz monitorowania zmian produktu na wszystkich etapach jego przetwarzania – od namaczania poprzez kiełkowanie i suszenie słodu aż po przechowywanie i dostawę W transporcie ważnym punktem kontroli jest czystość skrzyń ładunkowych oraz przestrzeganie zasad zgodności poprzednich ładunków z transportem jęczmienia i słodu.

NDMA stanowi główne zagrożenie dla branży słodowniczej. Oczywiście zwraca się na tę substancję szczególną uwagę w badaniach wg metodologii HACCP i dokładnie ją monitoruje. Malteurop ma własny system prewencji w zakresie NDMA polegający na regularnych cyklach kontroli w celu comiesięcznej analizy suszarni słodu oraz system kontroli spalania i konserwacji systemu grzewczego. W całej grupie jest stosowane wyłącznie ogrzewanie pośrednie suszarni słodu.

Proces czyszczenia i kontroli higieny w słodowniach

Dobre praktyki w produkcji są kluczowe w utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach zakładu. Celem jest zapobieganie wszelkim zagrożeniom mikrobiologicznym, powodowanym przez grzyby i bakterie, które mogą rozwijać się w wilgotnych częściach fabryk lub przez pyły w strefach suchych.

Cały proces czyszczenia — zarówno automatycznego jak i ręcznego — zapewnia warunki higieny i bezpieczeństwa żywnościowego. Czyszczenie jest operacją skomplikowaną: skuteczny system czyszczenia wymaga odpowiedniego sprzętu, opracowanego i aktywnie wdrożonego harmonogramu czynności sanitarnych oraz kontroli higieny po czyszczeniu.

Malteurop przykłada również uwagę do możliwości sprzątania pomieszczeń, które są projektowane i budowane w sposób umożliwiający stworzenie warunków ułatwiających czyszczenie (płaskie powierzchnie, dostęp itp.).

Ponieważ sprzątanie jest troską codzienną, postawa i podejście pracowników jest ciągłym wyzwaniem, element ludzki jest tu kluczowy. Czyszczenie wymaga procedur, wykwalifikowanego przeszkolonego personelu oraz ciągłego doskonalenia. Malt Academy firmy Malteurop opracowała również specjalne szkolenia poświęcone dobrym praktykom w zakresie higieny i czyszczenia słodowni.

Jeśli chodzi o systemy odniesienia i normy, zakłady Malteurop stosują system HACCP. W zależności od kraju certyfikacje są prowadzone w ramach normy zarządzania jakością ISO 9001 lub normy 22000 i zgodnie z audytami prowadzonymi przez niezależne jednostki kontrolne i certyfikacyjne (NSF Cook & Thurber, TÜV, Veritas itd.).