Woda

W łańcuchu wartości słodu woda jest elementem, który wywiera wpływ na środowisko w trzech etapach: w okresie wzrostu jęczmienia, który jest surowcem służącym do produkcji słodu, w trakcie przetwarzania w słodowni jęczmienia w słód, a następnie na zakończenie procesu produkcji, kiedy oczyszczane są ścieki. Malteurop stara się minimalizować wpływ swojej działalności na wodę podczas tych trzech etapów, uwzględniając różnorodność warunków wodnych i geologiczno-klimatycznych, w jakich funkcjonują oddziały grupy na całym świecie.

Woda i uprawa jęczmienia

Przy uprawie jęczmienia należy uwzględnić różnorodne gleby, ich nawodnienie, klimat i wymagania roślin.

W polityce uzupełniania zapasów Malteurop systematycznie preferuje zboża uprawiane bez irygacji: 95% jęczmienia przetwarzanego przez Malteurop pochodzi z upraw z terenów niepoddawanych irygacji.

Jeśli chodzi o odmiany Malteurop tworzy lub wybiera nowe odmiany jęczmienia dla przemysłu browarniczego przystosowane genetycznie do warunków klimatycznych i ich rozwoju w każdej strefie upraw. Na przykład w Hiszpanii i Portugalii, w regionach narażonych na coraz silniejsze susze, celem jest zyskania bardzo wczesnych odmian jęczmienia o krótkim cyklu wzrostu, które przez to są mniej narażone na wpływ suszy. W Rosji, na Ukrainie, w północnej części USA i Kanady, gdzie klimat jest kontynentalny, rośliny powinny być w stanie wytrzymać znaczne opady i zmiany temperatury, często o dużych amplitudach.

Oszczędzanie wody w procesie słodowania

W procesie przemysłowym do przekształcenia zboża w słód, w fazach namaczania i kiełkowania są potrzebne duże ilości wody. Podczas namaczania ziarno jest zanurzane w wodzie lub zwilżane. Podczas kiełkowania ziarno jest utrzymywane w wilgotnej atmosferze.

Malteurop, zużywający obecnie 8,3 mln m3 wody rocznie, optymalizuje obsługę procesów technologicznych poprzez tworzenie wykresów pomiarów mających na celu optymalizację ilości i sposobu przepływu wody w produkcji słodu. Wykresy namaczania są modelowane tak, aby dla każdej słodowni dopasować niezbędne ilości wody w zależności od wymaganego stopnia nawilżenia słodu i nasycenia powietrza.

Podczas namaczania jęczmień jest mieszany z wodą w kadziach. Malteurop wykorzystuje kadzie zaprojektowane i opatentowane przez grupę, umożliwia to znacznie zmniejszenie zużycia i straty wody w porównaniu z kadziami tradycyjnymi.

Aby zoptymalizować ilość wody używanej w fazie kiełkowania, grupa Malteurop opracowała instalację rozpylającą mgłę umożliwiającą
utrzymanie stałej wilgotności koniecznej podczas kiełkowania. To nowe urządzenie pozwala uniknąć skraplanie się pary wodnej, a tym samym umożliwia oszczędzanie wody. Takie instalacje mają być zastosowane we wszystkich słodowaniach grupy Malteurop.

Oczyszczanie ścieków

W celu odzyskiwania wody używanej w procesie wszystkie ścieki są oczyszczane w oczyszczalniach ścieków zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi odprowadzania ścieków, co umożliwi znaczne zmniejszenie ilości ścieków. Wydajność bezpośrednich lub pośrednich instalacji oczyszczania ścieków na poziomie Grupy wynosi 6,7 milionów m3. Żadne ścieki nie są zrzucane bezpośrednio do środowiska naturalnego.

Nowe oczyszczalnie ścieków oddane lub tworzone w zakładach grupy Malteurop w Chinach, w Hiszpanii i w Stanach Zjednoczonych działają na zasadzie oczyszczania biologicznego, w którym fazy oczyszczania w warunkach tlenowych i beztlenowych następują naprzemiennie, co zapewnia odpowiedni poziom flory bakteryjnej niezbędnej do oczyszczania ścieków. W oczekiwaniu na zaostrzenie norm grupa Malteurop zwiększa efektywność wykorzystania przetwarzania biologicznego leczenia poprzez stosowanie wielu gatunków bakterii.

Wykraczając poza obecne normy grupa Malteurop dąży do podniesienia jakości odprowadzanych wód i prowadzi w kilku słodowniach doświadczenia z nowym urządzeniem pomiarowym kontrolującym stopień zmętnienia wody (poziom opalescencji), które, jeśli to konieczne, jeśli próg zawartości zawiesin zostanie przekroczony, przekierowuje wodę do dodatkowego przetwarzania lub do dodatkowych filtrów.

Aby zapewnić kompleksową, jednolitą politykę jakości odprowadzanych wód na poziomie grupy, Malteurop prowadzi scentralizowaną kontrolę formularzy analizy wody dostarczanych ze wszystkich swoich spółek zależnych. W ramach tej kontroli bardzo ostre normy francuskie dotyczące poziomu jakości zrzucanych wód służą jako punkt odniesienia dla polityki grupy Malteurop.

Ponadto, jeżeli system prawny poszczególnych krajów, w których jest obecna grupa Malteurop na to pozwala, osady z oczyszczalni ścieków są przetwarzane. Ponieważ te osady mają niską wartość energetyczną, spalanie ich nie jest interesujące, lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie ich w rolnictwie w celu użyźniania gleby.