Wspieranie zrównoważonego rozwoju

W zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa Malteurop stawia na pierwszym miejscu sześć celów, powiązanych z zasadami działalności grupy, opartej na zintegrowanym ciągu produkcyjnym jęczmień-słód-piwo i jej obecnością na całym świecie. Są to cele następujące: wspieranie zrównoważonego rolnictwa, zapewnianie sanitarnego bezpieczeństwa żywności, aktywny udział w lokalnym rozwoju, zmniejszanie zużycia energii i wody oraz dbanie o bezpieczeństwo pracowników w pracy.