Zmniejszanie zużycia energii

Malteurop dąży do zmniejszania zużycia zasobów poprzez dbanie o jak największą efektywność energetyczną i korzystanie w szerszym zakresie z energii odnawialnych. Grupa optymalizuje wykorzystywanie wielu źródeł energii — gaz, energia elektryczna, kogeneracja — i podjęła strategiczną decyzję o zainwestowaniu w kogenerację opartą na biomasie.