Twoja kariera w naszej firmie

Pozycja łącznika w łańcuchu produkcyjnym wiąże się z koniecznością wykształcenia silnej kultury pracy zespołowej w międzynarodowym koncernie. Duch pracy zespołowej jest podstawą sukcesu Malteurop, obok wielu innych najistotniejszych wartości, takich jak zaufanie, wzajemny szacunek, inicjatywa oraz dzielenie się doświadczeniami.

Cechy najlepiej odpowiadające ambicjom grupy to umiejętność słuchania, poszanowanie zobowiązań, szybkość w działaniu i perfekcjonizm w realizacji zadań.

Funkcja łącznika w łańcuch jęczmień-słód-piwo przekłada się również na zróżnicowanie stanowisk oraz kompetencji pracowników w zespole: od początku procesu produkcyjnego do jego końca, od rozwijania odmian do sprzedaży, od produkcji przemysłowej aż do zarządzania ryzykiem.

Aby rozwijać kompetencje, przyswajać nowe technologie i przyjmować nowe wyzwania, Malteurop wdraża ambitną politykę szkoleń, szczególnie w zakresie pilotowania procesu wprowadzania zmian i specjalistycznych umiejętności w poszczególnych branżach.