Kierownik ds. badań nad odmianami

Człowiek do zadań specjalnych - kierownik ds. badań nad odmianami - testuje odmiany jęczmienia, prowadząc eksperymenty na uprawach i badając je pod kątem parametrów jakościowych i agronomicznych.

Jest niezbędnym ogniwem łańcucha, ponieważ jego obowiązkiem jest wybieranie najlepszych odmian dla klientów Malteurop. Przy wyborze każdej z nich musi uwzględniać ograniczenia ekonomiczne i przemysłowe, a także warunki agronomiczne oraz potrzeby klientów. Pełni rolę prekursora, a także doradcy dla działów produkcyjnego i handlowego Malteurop w zakresie nowych, szczególnie interesujących odmian o innowacyjnych parametrach. Uczestniczy w polityce badań i rozwoju Grupy.

Poszukuje i wybiera odmiany jęczmienia, które pozwolą zachować optymalną równowagę miedzy potrzebami technicznymi i ekonomicznymi każdego aktora w łańcuchu browarnik - słodownik - rolnik.

Opierając się na bilansie agronomicznym i jakościowym opracowanym na podstawie prób, które nadzorował, w porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi z każdego oddziału, jak również firmami prowadzącymi magazyny oraz lokalnymi instytucjami definiuje politykę słodowni w zakresie stosowanych odmian i koordynuje ich rozwój dla całej Grupy.

Odmiany jęczmienia stale ewoluują pod wpływem kryteriów jakościowych i wydajnościowych. Rolą kierownika ds. badań nad odmianami jest śledzenie na bieżąco i uprzedzanie tych zmian, aby dzięki temu wpływać na utrzymanie konkurencyjności Malteurop.