Kierownik ds. sprzedaży

Odpowiadając za bezpośrednie stosunki miedzy dwoma firmami przemysłowymi i specjalizując się w sprzedaży jednego rodzaju produktu, w dodatku generalnie wciąż tym samym klientom, handlowiec powinien doskonale znać produkt, procesy produkcyjne, specyfikacje klientów, a także pracę browarnika oraz procedury techniczne stosowane w browarach.

Z uwagi na to, że Malteurop jest grupą międzynarodową i sprzedaje swe produkty na całym świecie, kierownik ds. sprzedaży ma w swej gestii jedną strefę geograficzną, obejmującą kilka krajów. W związku z tym powinien posiadać również znajomość rynków piwa oraz surowców do jego produkcji, a także dogłębną znajomość podlegających mu rynków lokalnych.

Produkcja z niektórych fabryk jest przeznaczona do browarów lokalnych, podczas gdy inne zakłady produkują na eksport, zaopatrują lokalne lub regionalne browary niezależne, bądź też browary międzynarodowe. Kontrakty handlowe mogą się znacznie różnić jedne od drugich. Handlowiec prowadzi analizy zmian na rynku dla potrzeb Zarządu Głównego i na ich podstawie podaje swe rekomendacje dla danych posunięć strategicznych i taktycznych.

Aby móc zarządzać różnorodnymi kontraktami handlowymi, kierownik ds. sprzedaży dla każdego klienta opracowuje i koordynuje projekt, do którego jest przypisana wewnętrzna, przekrojowa grupa robocza, analizująca specyfikę potrzeb klienta, od wyboru odmian jęczmienia do realizacji zamówienia, poprzez wdrożenie rozwiązań logistycznych, przydzielenie produkcji określonej fabryce, wybór procesów produkcyjnych, etc.