Kierownik ds. utrzymania ruchu w słodowni

Kierownik ds. utrzymania ruchu dba o konserwację i bezpieczeństwo wyposażenia, maszyn, instalacji oraz budynków wykorzystywanych w procesie ciągłym, w jakim funkcjonuje słodownia, kiedy to czas zarezerwowany dla prac konserwacyjnych jest ograniczony. Każda z tych prac ma silny wpływ na produkcję, szczególnie z uwagi na to, że niektóre urządzenia takie jak suszarnia lub oczyszczalnia ścieków stanowią krytyczne „wąskie gardło” w procesie fabrykacji słodu.

Ustala i optymalizuje środki, jakie należy wdrożyć, aby utrzymać lub poprawić wydajność aparatu produkcyjnego w zakresie kosztów oraz stopnia wykorzystania maszyn, przy uwzględnieniu faktu, że urządzenia te są poddawane silnym naprężeniom z uwagi na wielkie tonaże produktów wytwarzanych i przemieszczanych w fabryce. Wraz ze swym zespołem powinien przyjąć odpowiednie metody konserwacji, nie zaniedbując czynnika ludzkiego, który również jest niezwykle ważny.

Kierownik ds. utrzymania ruchu musi uwzględniać specyfikę złożonych urządzeń. Dwa etapy procesu odbywają się w strefie „ATEX” (atmosfery wybuchowej), co ma wpływ na maszyny oraz na metody przeprowadzania prac konserwacyjnych z zachowaniem bezpieczeństwa dóbr i osób w sytuacji, gdy niektóre urządzenia działają w atmosferze nasyconej wilgocią, zaś inne w wysokiej temperaturze. Kierownik ds. utrzymania ruchu ma w swej pieczy urządzenia działające w różnych technologiach, ponieważ Malteurop stale inwestuje, ulepszając już wykorzystywane urządzenia i zakupując nowe jednostki produkcyjne.