Kierownik gospodarczy słodowni

Kierownik gospodarczy uczestniczy w opracowywaniu założeń produkcyjnych, takich jak koszty, terminy, jakość oraz ilość. Wiąże się to ze ścisłą współpracą ze wszystkimi działami Malteurop, klientami browarnikami oraz dostawcami jęczmienia.

Można go nazwać „człowiekiem słodu”, ponieważ to właśnie on pracuje w najbardziej bezpośredniej bliskości produktu, każdego dnia doglądając wszystkich etapów przetwarzania ziarna, i jest gwarantem jakości wyprodukowanego słodu. Upewnia się co do zgodności tego ostatniego z wymogami klienta. Jako że pracuje z surowcem żywym, niejednorodnym i każdorazowo nieco odmiennym, jego wyzwaniem jest nieustanne dostosowywanie procesu produkcyjnego w zależności od surowca, jakim akurat dysponuje, oraz specyfikacji klientów, połączone ze stałym dążeniem do doskonalenia samego produktu oraz procedur produkcji.

Będąc przede wszystkim technikiem procesu przemysłowego, jest jednocześnie doskonałym menadżerem uczestniczącym w rozwoju kompetencji członków zespołu produkcyjnego. Jego obowiązkiem jest motywowanie i kierowanie zespołem złożonym z operatorów i pracowników produkcji. Autonomia, przepływ informacji, zgodna praca zespołowa są niezwykle ważne, ponieważ fabryka pracuje bez ustanku, ciężkie i zautomatyzowane urządzenia mają bardzo duże rozmiary, a przeładowywane tonaże są ogromne.

Bezpieczeństwo jest więc sprawą pierwszorzędnej wagi dla wszystkich, a odpowiada za nie kierownik gospodarczy słodowni. Musi czuwać nad dobrymi warunkami i bezpieczeństwem pracy swego zespołu. W tym celu musi wdrażać środki prewencyjne, szkolenia, odpowiednio przystosowany sprzęt. Sprawdza również, z pomocą kierownika ds. technicznych, bezpieczeństwo instalacji w ramach zapobiegania niebezpieczeństwu wybuchu.

Odpowiada za optymalizację narzędzi produkcji i proponuje metody udoskonalenia procedur oraz urządzeń zgodne z przepisami ochrony środowiska.