Kierownik Supply Chain

Praca ta ma charakter wsparcia o charakterze przekrojowym par excellence, ponieważ zakres odpowiedzialności supply chain rozciąga się od momentu przyjęcia zamówienia aż do jego prawidłowej realizacji. Tak więc kierownik supply chain pośredniczy we wszystkich przepływach między działem handlowym, działem jakości, księgowością oraz działami produkcyjnymi. W ramach swych zadań nadzoruje dostawy, opracowuje wiodący plan produkcji, określając produkcję dla określonych zakładów oraz zarządzanie zapasami. Ponadto zarządza całokształtem transportu produktów rolno-spożywczych ciężkich i o dużej objętości, przewożonych luzem - i to w taki sposób, aby słód dotarł do naszych klientów w jak najlepszych warunkach, z zachowaniem zasad higieny i stosownych przepisów prawnych.

Wyzwanie polega więc na stałej optymalizacji przepływów, na co dzień i wszędzie na świecie, aby dzięki temu zaspokajać potrzeby i wspierać poprzez efektywną współpracę wszystkich klientów Malteurop.