Pracownik i operator produkcji w słodowni

W naszych słodowniach, pracujących w trybie ciągłym, 365 dni w roku i 24 godziny na dobę, pracownik działu produkcji uczestniczy w zautomatyzowanych operacjach opróżniania zbiorników i przemieszczania produktu. Często pracuje w dwuosobowym zespole z operatorem produkcji, który obsługuje i nadzoruje różne fazy procesu przetwarzania jęczmienia w słód: namaczanie ziarna, przekładanie go do skrzyń kiełkowniczych oraz suszenie. Jest również odpowiedzialny za odpowiedni stan higieniczny sprzętu.

Zgodnie z „recepturą”, inaczej mówiąc pożądaną jakością słodu, operator produkcji nadzoruje przemiany zachodzące w ziarnach oraz jego nawadnianie. Reguluje temperaturę podgrzanego powietrza, które suszy i praży ziarno. W razie potrzeby koryguje czas trwania poszczególnych operacji w trakcie całego procesu.

W zależności od różnych czynników: odmian jęczmienia, pochodzenia geograficznego ziarna, warunków klimatycznych panujących w roku zbioru, warunków i czasu trwania magazynowania, pracownik i operator produkcji na każdym etapie procesu upewniają się co do prawidłowej ewolucji produktu i czuwają nad jego jakością. Operator produkcji czuwa z bliska nad procesem przemiany zboża w słód: obserwuje go, wącha, dotyka, smakuje…. „to właśnie jest słód”.