Technik ds. badań nad odmianami

Technik ds. badań nad odmianami pełni ważną rolę w dziale badań i rozwoju. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem eksperymentów przeprowadzanych na różnych odmianach jęczmienia, dzięki którym kierownik ds. badań nad odmianami może wybrać odmiany odpowiadające wszystkim aktorom łańcucha produkcyjnego.

Regularnie odwiedza pola doświadczalne, aby przygotowywać wysiewy i obserwować cykl wegetacyjny testowanych odmian jęczmienia. Nadzoruje również ich zbiory.
Wreszcie testuje w mikrosłodowni odmiany jęczmienia wytypowane przez kierownika ds. badań nad odmianami. Ta faza pracy polega na przeprowadzeniu procesu produkcji słodu na małych ilościach jęczmienia i w urządzeniach o odpowiednio dostosowanych rozmiarach. Na koniec tego etapu technik powinien odnotować i poddać analizie rezultaty: zachowanie jęczmienia w trakcie obróbki, jego wygląd oraz parametry jakościowe uzyskanego słodu.