Research and Innovation

Malt is a natural, versatile product which offers many prospects for applications. Malteurop’s research and innovation approach is focused on creating value: by developing new malt products to meet specific needs or doing agronomic research on barley to produce higher-yield products; and optimizing processes…

Price Risk Management

There are strong variations in the price of malting barley. To protect from price risks, Malteurop offers different options to brewers and distillers. Using its global barley market information alongside its barley risk products lets Malteurop’s customers minimize their malt price volatility…

Wspieranie zrównoważonego rozwoju

W zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa Malteurop stawia na pierwszym miejscu sześć celów, powiązanych z zasadami działalności grupy, opartej na zintegrowanym ciągu produkcyjnym jęczmień-słód-piwo i jej obecnością na całym świecie. Są to cele następujące: wspieranie zrównoważonego rolnictwa, zapewnianie sanitarnego bezpieczeństwa żywności, aktywny udział w lokalnym rozwoju, zmniejszanie zużycia energii i wody oraz dbanie o bezpieczeństwo pracowników w pracy.

Zapewnianie sanitarnego bezpieczeństwa żywności

Jako dostawca przemysłu produkującego artykuły spożywcze i napoje, Malteurop odgrywa ważną rolę w łańcuchu sanitarnego bezpieczeństwa żywności. Bezpieczeństwo sanitarne jest ważne podczas różnych etapów łańcucha produkcji, od upraw rolnych po browary, od nasion po produkt końcowy. Malteurop dąży do stosowania najwyższych standardów jakości sanitarnej przed słodowaniem, podczas tego procesu i po nim.

Uczestnictwo w lokalnym rozwoju

W Malteurop zrównoważony rozwój polega również na uczestnictwie w rozwoju lokalnej gospodarki w regionach, w których grupa ma zakłady i w coraz większym stopniu na dbaniu o to, by wytwarzać słód z lokalnych produktów. Malteurop rozwija długoterminową współpracę z rolnikami, w ramach której oferuje im wsparcie i doradztwo agronomiczne dotyczące uprawy jęczmienia.

Zmniejszanie zużycia energii

Malteurop dąży do zmniejszania zużycia zasobów poprzez dbanie o jak największą efektywność energetyczną i korzystanie w szerszym zakresie z energii odnawialnych. Grupa optymalizuje wykorzystywanie wielu źródeł energii — gaz, energia elektryczna, kogeneracja — i podjęła strategiczną decyzję o zainwestowaniu w kogenerację opartą na biomasie.

Zmniejszanie zużycia wody

Malteurop dba o zmniejszanie swojego wpływu na wodę w trzech etapach: podczas uprawy jęczmienia, podczas przetwarzania jęczmienia w słód i na zakończenie słodowania, przy oczyszczaniu ścieków.

Lider w przemyśle słodowniczym

Grupa Malteurop ma placówki w dwunastu krajach: 23 zakłady produkcyjne we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, na Ukrainie, w Polsce, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Chinach i Rosji. Malteurop, największy producent słodu na świecie, rozwija się szybko, zajmując nietypową pozycję na rynku jako łącznik w łańcuchu produkcyjnym jęczmień-słód-piwo. Jego strategicznym celem jest zapewnienie trwałego łańcucha dostaw dla swoich klientów-browarników i pomaganie im w podbijaniu nowych rynków piwa.

Zintegrowany ciąg produkcyjny

Malteurop ma niespotykaną pozycję w ciągu produkcyjnym jęczmień-słód-piwo, grupa działa od etapu hodowli nowych odmian aż po browar. Jaki jest model biznesowy? Jakie korzyści zapewnia to klientom? Jak możemy ich wspierać w rozwoju międzynarodowym?

Pewność dostaw

Kluczowa kwestia dla klientów Malteurop. Nowe narzędzia. Rozwiązania długoterminowe. Jak prognozować ewolucję zasobów jęczmienia? Jakie modele współpracy przyjąć?