Wspólna praca

Wspólna praca - właśnie tak można w najbardziej treściwy sposób wyrazić filozofię Malteurop.

Łańcuch produkcyjny jęczmień-słód-piwo jest krótki i skupiony na jednym produkcie, a także podatny na ryzyko związane z klimatem oraz koniunkturą gospodarczą. Główni aktorzy uczestniczący w tym łańcuchu, czyli rolnicy, słodownicy i browarnicy są wzajemnie od siebie uzależnieni. Dla Malteurop trwałe i sprawne działanie łańcucha jest związane z sukcesem każdego z jego aktorów, a także ich solidarnym działaniem, nie zapominając również o niezbędnych partnerach - dostawcach Malteurop.

W branży słodowniczej oczekiwania klientów - browarników są szerokie i coraz bardziej złożone: doskonała i gwarantowana jakość w konkurencyjnych cenach, dostępność i pewność dostaw, przejrzystość w zakresie ewolucji cen wobec wahań na rynkach, dostosowywanie odmian do rynku, etc.

Niezależnie od rozmiaru firmy i lokalizacji na rynkach lokalnych lub międzynarodowych, a także bieżących ograniczeń, browarnicy muszą dysponować solidnym, niezawodnym, elastycznym i atrakcyjnym cenowo łańcuchem dostaw.

Jeżeli chodzi o rolników, Malteurop buduje swe partnerskie stosunki z nimi na wzajemnych zobowiązaniach opartych na jasnych zasadach. Cel jest podwójny: zapewnić sobie trwałość dostaw jęczmienia browarnego, a swoim partnerom - rolnikom konkurencyjny dochód z hektara.