Doradztwo i inżynieria

Malteurop, grupa o międzynarodowym wymiarze i lokalizacji, oferuje swym klientom usługi doradcze oraz inżynieryjne w sytuacjach mających dla nich szczególną wagę, opierając się na:

 • wiedzy w zakresie agronomii nabytej na różnych kontynentach i w różnych klimatach,
 • doświadczeniu w budowaniu łańcucha dostaw dla swoich oddziałów,
 • know-how przemysłowym w zakresie różnych technologii słodowania,
 • doświadczeniu w zarządzaniu złożonymi projektami w różnych otoczeniach kulturowych.

W trakcie realizacji tych misji Malteurop oddaje do dyspozycji klienta personel o odpowiednich kompetencjach i gwarantuje rezultaty ich pracy.

Malteurop prowadzi pięć programów w ramach specjalistycznego doradztwa:

 1. Malteurop Barley Development Program

  Organizacja łańcucha produkcyjnego jęczmienia: rozwijanie odmian i mnożenie nasion, doradztwo agronomiczne (ścieżki upraw dla jęczmieni browarnych), wdrażanie dobrych praktyk magazynowania oraz transport, wszystko to z uwzględnieniem ograniczeń związanych z bezpośrednim otoczeniem oraz przepisów bezpieczeństwa produktów żywnościowych.

 2. Malteurop Technical Development Program

  Inżynieria słodowania: badanie lokalnego otoczenia (warunki eksploatacji), przeprowadzane przed wejściem w fazę projektu i wdrażania rozwiązań przemysłowych, zarówno w przypadku istniejących już budynków (przebudowa, rozbudowa), jak i budowy nowych fabryk. Dyrekcja techniczna Malteurop projektuje i zleca realizację wyposażenia przemysłowego dla słodowni.

 3. Malteurop Manufacturing Program

  Optymalizacja procesu słodowania: audyt i doradztwo w każdej fazie procesu przemysłowego (od produkcji do magazynowania poprzez kwestie utrzymania ruchu).

 4. Malteurop Supply Chain Development Program

  Optymalizacja łańcucha dostaw od słodu do browaru: obejmuje organizację łańcucha produkcyjnego jęczmienia, inżynierię słodowni, optymalizację procesu słodowania, a także procesu zarządzania administracyjnego, od zamówienia do planowania i transportu.

 5. Malteurop Training Program

  Szkolenia z zakresu agronomii, przemysłu (produkty i sprzęt), optymalizacja zarządzania gospodarczego.