Dostawcy

Wspólna praca: Malteurop praktykuje tę filozofię także w relacjach ze swymi dostawcami, producentami materiału siewnego-hodowcami, właścicielami magazynów oraz spedytorami. Mają oni ważny wkład w prawidłowe funkcjonowanie ciągu produkcyjnego, szczególnie w zakresie identyfikowalności oraz bezpieczeństwa środków spożywczych.

Malteurop zabiega o pozycję głównego dostawcy swych klientów - piwowarów, i ze swej strony pragnie również nawiązywać strategiczne więzy partnerstwa ze swymi najbardziej elastycznymi dostawcami, zdolnymi dostosować się do różnej natury problematyki rolniczej, przemysłowej i logistycznej, a także angażować się w nowatorskie projekty. Niektórzy partnerzy są zaangażowani w prace nad modelowaniem procesu przemysłowego, co pozwala wzajemnie dzielić się wiedzą i dograć metody grupy.

Dzięki swej ekspansji Malteurop jest w stanie zaoferować im możliwości wzrostu obrotów oraz międzynarodowy rozwój w perspektywie długoterminowej.

Na poziomie swych poszczególnych oddziałów Malteurop odwołuje się do lokalnych dostawców, aby dzięki temu stymulować rozwój ekonomiczny regionu, a także zoptymalizować koszty. Integracja z przemysłową i ekonomiczną tkanką regionu sprzyja autonomii oraz optymalnemu funkcjonowaniu słodowni. Przynosi to istotne korzyści z punktu widzenia konkurencyjności firmy i to na wielu poziomach:

  • skrócone terminy konserwacji,
  • odciążone magazyny części zamiennych,
  • ułatwione zaopatrzenie w sprzęt, etc.