Rodzaje współpracy

Aby możliwie najlepiej dostosować się do oczekiwań i wymogów ze strony browarników, a także zróżnicowanej międzynarodowej klienteli, Malteurop proponuje różne rodzaje współpracy handlowej, jak również usługi doradztwa, inżynieryjne oraz szkoleniowe.

Relacja transakcyjna

Jest to tradycyjny i najbardziej rozpowszechniony tryb funkcjonowania w przemyśle. Polega na kontraktacji doraźnej (kontrakt typu spot) lub całorocznej, w ramach której zazwyczaj wykonuje się kilka dostaw.

W tego rodzaju transakcjach definiuje się ilość towaru, jego jakość, cenę w oparciu o aktualne notowania rynkowe oraz terminy dostaw. Taki kontrakt zapewnia piwowarowi dużą elastyczność dostaw i pozwala skorzystać z cen rynkowych. Jednak nie gwarantuje rzeczywistej pewności dostaw w przypadku większych zawirowań na rynku. Nie umożliwia również klientowi dostępu do rozwijanych specjalnych wariantów produktów i usług.

Relacja współpracy

Malteurop rozwija intensywnie ten model funkcjonowania, ponieważ wydaje się bardzo dobrze dostosowany do zmian zachodzących obecnie w środowisku i na rynkach, w szczególności na rynkach dojrzałych.

Ten model relacji jest interesujący dla piwowarów, którzy pragną zagwarantować sobie pewność dostaw bez konieczności ponoszenia skutków wahań rynkowych. Polega na kontraktacji kilkuletnich średnioterminowych dostaw (od 3 do 5 lat).

Pozwala on:

  • zaoferować klientowi produkty „na miarę”: (różne odmiany jęczmienia i/lub parametry techniczne słodu) oraz razem z nim zaplanować rozwój parametrów wymaganych w browarze, tak na poziomie technicznym, jak i marketingowym,
  • dzielić się informacjami na temat rynku - cen, dostępności surowców - co pozwala aktywnie zarządzać kontraktem,
  • rozwijać rozwiązania oparte na współpracy w zakresie zarządzania produkcją, zapasami, środkami transportu oraz częstotliwością dostaw, a także uprościć łańcuch zarządzania zamówieniami,
  • zagwarantować bezpieczeństwo dostaw poprzez klauzule typu „contingency plan” dzięki gęstości międzynarodowej sieci przemysłowej grupy Malteurop.

Relacja strategiczna

To nowy model funkcjonowania w przemyśle słodowniczym. Relacja strategiczna pozwala browarnikowi skoncentrować swe zasoby ludzkie i finansowe wyłącznie na produkcji piwa, cedując na Malteurop zarządzanie głównymi strefami ryzyka w łańcuchu dostaw słodu. To podejście „skrojone na miarę” zostało wprowadzone w oparciu o skrupulatne analizy potrzeb klientów - piwowarów w warunkach konkretnych rynków.

Malteurop uwzględnia standardy klientów w kwestiach przemysłowych, ochrony środowiska i socjalnych.

Na rynkach dojrzałych relacja strategiczna przynosi klientowi korzyści w sensie większej konkurencyjności, a to dzięki optymalizacji kosztów dostaw oraz modernizacji narzędzi produkcji, które wykorzystują wtedy nowe technologie w zakresie procesów, bezpieczeństwa środków spożywczych, wpływu na środowisko, etc.

Na nowych rynkach relacja strategiczna pozwala każdemu z partnerów skoncentrować się na swej podstawowej działalności, przy jednoczesnym dążeniu do realizacji wspólnego celu: ograniczenia ryzyka operacyjnego i skrócenia czasu rozwoju.

Ten model relacji obejmuje badanie i ewentualnie wdrożenie łańcucha dostaw jęczmienia, poczynając od mnożenia nasion, poprzez uprawę, zbiory, magazynowanie i transport.

Relacja strategiczna obejmuje również analizę przemysłową, która pozwala zdefiniować lokalizację zakładu produkcyjnego, a także technologie umożliwiające uzyskanie pożądanego produkt w najlepszy sposób oraz dopasowanie do lokalnego otoczenia. Może obejmować także realizacje oraz wdrożenie przemysłowe.

Ten rodzaj współpracy wiąże się ze stworzeniem wspólnego biznesplanu, który będzie podstawą przyszłego kontraktu współpracy strategicznej. Malteurop bierze na siebie wszystkie działania z tym związane, z opracowaniem rozwiązań finansowych włącznie.

Ten model może funkcjonować w postaci różnego rodzaju współpracy oraz kontraktów.

Relacje strategiczne są częstym rozwiązaniem w krajach dojrzałych, lecz również - i przede wszystkim - na rynkach rozwijających się, gdzie otoczenie biznesowe, rolnictwo oraz przemysł są w fazie konsolidacji, lub gdy browarnik szuka sprzymierzeńca pozwalającego mu zminimalizować ryzyko i zapewnić sobie sukces. Malteurop ma w tej dziedzinie bogate doświadczenie. Ukraina, Chiny, Hiszpania to dobre przykłady naszych sukcesów.