Rolnicy

Wspólna praca - to jest oczywiście to, co łączy grupę Malteurop z rolnikami. Ponieważ to właśnie rolnicy stoją za powstaniem Malteurop i ponieważ to rolnicy, zrzeszeni w spółdzielniach, stanowią ważną część akcjonariatu grupy. Aby móc skutecznie odgrywać swą rolę łącznika w ciągu produkcyjnym jęczmień-słód-piwo, a także zagwarantować klientom pewność zaopatrzenia w jęczmień browarny, Malteurop nawiązuje długoterminową współpracę z rolnikami we wszystkich krajach, w których grupa jest obecna. Współpraca ta ma trzy nierozdzielne aspekty: jakość, ilość oraz cena.

Jakość

Końcowe parametry słodu są w głównej mierze uzależnione od naturalnych, wewnętrznych właściwości surowca - jęczmienia (cechy fizyko-chemiczne oraz jakość sanitarna).

Z uwagi na to, że jęczmień browarny jest uprawą wysoce techniczną, Malteurop stale szuka, testuje i ocenia najlepsze odmiany nadające się do uprawy na poszczególnych terenach oraz do uzyskiwania pożądanych rodzajów słodu, a następnie proponuje ich uprawę współpracującym z nami rolnikom.

Działania te, prowadzone w ścisłej współpracy ze składami zbóż, instytutami oraz niektórymi firmami, pozwalają opracować zalecenia dotyczące racjonalnej i zgodnej z przepisami ochrony środowiska uprawy.

Ilość

Mając ściśle zdefiniowane oczekiwania w zakresie ilości surowca, Malteurop podejmuje zobowiązania wobec rolników co do kupowanych ilości jęczmienia, dając im tym samym pewność rynku zbytu dla ich zbiorów.

Wspólna praca to również oferowane rolnikom doradztwo, które pozwala zoptymalizować wydajność zbiorów jęczmienia browarnego.

Cena

Naszym założeniem w zakresie ustalania cen jest zapewnienie konkurencyjnych dochodów z hektara, tak aby uprawa jęczmienia była zajęciem rentownym i trwale atrakcyjnym. Malteurop odnawia i mnoży typy umów w zależności od zmian zachodzących rynku zbóż.